Share on Facebook Tweet it

Idealny Agile

Wyobraźmy sobie idealne środowisko programistyczne, w którym każdy deweloper chciałby pracować, a z owoców którego cieszyć się chciałby każdy klient. Oto próba zdefiniowania listy aspektów tworzących ekosystem, w którym Agile kwitnie.

 

1. Różnorakie i bogate doświadczenie zespołu dające masę krytyczną kompetencji w zespole i pozwalające na podejście interdyscyplinarne.

2. Głód wiedzy i sukcesu w zespole.

3. Żądny sukcesu lider, który jest w stanie zarazić swoim podejściem innych.

4. Samoorganizujący się zespół mający zaufanie managera i product ownera.

5. Środowisko promujące kreatywność zespołu.

6. Brak presji czasowej ze strony Product Ownera, klienta czy managera. Pozwala to na minimalizację dystansu pomiędzy „get it done” vs „do it right”.

7. Dostępny i kompetentny Product Owner.

8. Kolokacja zespołu, w miarę możliwości w jednym pomieszczeniu. Pamiętajmy o zasadzie, że członkowie zespołu będący na różnych piętrach tego samego budynku z punktu widzenia metod współpracy są od siebie niemal tak odlegli jakby byli na różnych kontynentach.

9. Symultaniczny czas pracy. Większość zespołu przez większość czasu powinna pracować równocześnie. Pozwala to chociażby na pair programming czy uczestniczenie wszystkich członków zespołu w kluczowych spotkaniach.

10. Wspólny język. Warto aby język używany w projekcie do komunikacji był językiem obowiązującym przez cały czas w pracy. Dotyczy to zarówno oficjalnych spotkań i komunikacji ściśle związanej z pracą projektową jak i codziennego small talk’a.

11. Brak konfliktów w zespole wynikających z rozbieżnych celów w organizacji czy indywidualnych korzyści finansowych.

12. 100% poświęcenie czasu wszystkich członków zespołu na jeden projekt scrumowy.

13. Kultura punktualności w organizacji.

14. Uniezależnienie od administracji związanej z kontekstem korporacyjnym.

15. Praca w formie „time material”. Dopasowanie iteracyjnego sposobu pracy do cyklicznych płatności łagodzi potencjalne napięcia na linii klient – zespół i stymuluje stały czas dostarczania nowych funkcjonalności.

16. Korzystanie z „visual management”, pozwalające na organizowanie się zespołu zgodnie z zasadami Lean.

17. Zgranie zespołu wynikające ze współpracy przy wcześniejszych projektach.

 

Proponuję podsunąć tę listę osobom, które zastanawiają się czy Agile sprawdzi się w ich organizacji. Jeśli odpowiedź na większość z pytań z listy jest pozytywna to znaczy, że agile trafi na podatny grunt. W przeciwnym razie albo organizację czeka wiele zmian, albo należy się zastanowić nad inną metodyką.

 

Tags: ,

Profile photo of liber

About liber

Jestem zdeklarowanym zwolennikiem zwinnych praktyk. Większość mojego doświadczenia z agile stanowi praca z zespołami scrumowymi zarówno jako Scrum Master jak i jako Scrum Coach. Nie stronie jednak od innych podejść. Ostatnio, na przykład, miałem przyjemność bycia członkiem zespołu kanbanowego. Po klikuletniej pracy w londyńskim City obecnie związany jestem z firmą Espeo Software.

Comments are closed.