Share on Facebook Tweet it

Zwinne testowanie

Pomimo przeniesienia ciężaru testowania na testowanie automatyczne, część zespołów agilowych nadal w mniejszym lub większym stopniu stosuje testowanie manualne szczególnie w warstwie widoku. Jaki by nie był nasz sposób testowania warto wypracować pewien standard wewnątrz zespołu, tak aby testy pisane przez różne osoby nie odbiegały od siebie zbytnio jakością i charakterem.

W większości przypadków testowanie można zacząć od dodawania, edycji i usuwania. Pokrycie tych trzech podstawowych przypadków jest kluczowe i często pozwala wykryć więcej usterek zdecydowanie niższym kosztem niż poprzez pisanie długich i rozgałęzionych scenariuszy testowych. Następnym krokiem jest testowanie związane z walidacją i przypadkami granicznymi. Poniżej umieściłem linki do wiki grupy Agile Testing, gdzie powstały checklisty specyficznych testów z uwzględnieniem charakteru testowanego komponentu. Zapraszam do zapoznania się z tymi listami i do dodawania do nich  swoich testów.

Checklista webowa

Checklista walidacji pól formularza

Checklista okienkowa

Zebrane testy w dużej mierze dają się zautomatyzować. Część z nich natomiast wymaga podejścia manualnego.

Tags: , ,

Profile photo of liber

About liber

Jestem zdeklarowanym zwolennikiem zwinnych praktyk. Większość mojego doświadczenia z agile stanowi praca z zespołami scrumowymi zarówno jako Scrum Master jak i jako Scrum Coach. Nie stronie jednak od innych podejść. Ostatnio, na przykład, miałem przyjemność bycia członkiem zespołu kanbanowego. Po klikuletniej pracy w londyńskim City obecnie związany jestem z firmą Espeo Software.

Comments are closed.