Share on Facebook Tweet it

Component guardian

Z koncepcją „component guardianów” spotkałem się pracując w dużym dziale IT banku UBS w Londynie podczas procesu wdrażania metodyki Scrum.

CG to pojedyncza osoba, która pracując jeszcze w środowisku waterfallowym, była guru danego systemu. W dużych instytucjach liczba systemów produkcyjnych może iść w grube dziesiątki (w naszym przypadku było to ponad sto, z czego osiem było krytycznych), znalezienie CG dla przynajmniej kilku kluczowych systemów wydaje się korzystne szczególnie w początkowej fazie stosowania zwinnej metodyki, gdzie jest dużo więcej swobody jeśli chodzi o to, kto robi zmiany w kodzie. Powołanie CG na czas „transformacji” może mieć duże znaczenie psychologiczne dla kierownictwa dużego działu, pozwalając zachować im większą kontrolę nad procesem. Wyznaczenie na CG osób odpowiedzialnych i wcześniej sprawdzonych może być tym co przekona osoby decyzyjne do wdrożenia agile w organizacji.

Z założenia CG dbają o to, aby zmiany w systemach, za które są odpowiedzialni, nie uszkodziły tych systemów. CG jest zazwyczaj współtwórcą danego komponentu, albo osobą, która go od dłuższego czasu utrzymywała / rozwijała. Będąc w tej uprzywilejowanej pozycji może doradzić zwinnemu zespołowi, który często implementuje zmiany w kilku zintegrowanych systemach naraz, w jaki sposób wg niego powinno się przeprowadzić zmianę w jego systemie, jakie mogą być w systemie zaszyte potencjalne pułapki itd. Dla zespołu mniej doświadczonego w danym systemie lub nawet pracującego po raz pierwszy z tym systemem może zrobić warsztat celowy odnośnie tego komponentu w  świetle przeprowadzanych zmian. Można się również zastanowić nad uwzględnieniem konsultacji z CG w „definition of done” zespołu.

Nie posuwałbym się natomiast do stawiania CG na równi z „code committerem”. Nie chodzi o to, żeby każda linia kodu przechodziła przez tę osobę. CG powinien pełnić rolę konsultacyjną, a jej aktywność powinna się wzmagać podczas zmian bardziej wrażliwych części kodu. Należy pamiętać o tym, że CG jest najczęściej członkiem jakiegoś innego zwinnego zespołu i ma z tego tytułu swoje obowiązki. Dlatego systematyczne zmniejszanie obciążenia i znaczenia roli CG jest przejawem zdrowej transformacji agile’owej w dziale. Rola CG jest z założenia rolą tymczasową i powinna ulec zatarciu na przestrzeni kliku miesięcy do półtora roku w dużych organizacjach.

 

Tags:

Profile photo of liber

About liber

Jestem zdeklarowanym zwolennikiem zwinnych praktyk. Większość mojego doświadczenia z agile stanowi praca z zespołami scrumowymi zarówno jako Scrum Master jak i jako Scrum Coach. Nie stronie jednak od innych podejść. Ostatnio, na przykład, miałem przyjemność bycia członkiem zespołu kanbanowego. Po klikuletniej pracy w londyńskim City obecnie związany jestem z firmą Espeo Software.

Comments are closed.