Share on Facebook Tweet it

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne.

1.Właścicielem oraz administratorem portalu Agile.pl oraz forum zamieszczonego na nim jest spółka Espeo Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu, ul. Wroniecka 18/5, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307845.

2.Celem forum jest integracja społeczności Agile i propagowanie użytecznej wiedzy z pożytkiem dla całej społeczności internetowej. Użytkownicy mają obowiązek dbać o wysoki poziom dyskusji oraz służyć pomocą merytoryczną osobom, które zadają sensowne pytania na forum. Na forum obowiązuje kultura osobista oraz wymagana jest uczynność oraz życzliwość.

3.W wyniku Rejestracji użytkownik staje się uczestnikiem społeczności Agile.pl, a co za tym idzie otrzymuje prawo do uczestniczenia w dyskusjach na forum http://agile.pl/forums/

4.Poprzez Rejestracje użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

5.Rejestrując się w społeczności Agile.pl użytkownik automatycznie zgadza się na otrzymywanie newslettera przy czym w każdej chwili może z niego zrezygnować.

6.Uczestnictwo w społeczności Agile.pl nie wiąże się z żadnymi opłatami ani innymi zobowiązaniami materialnymi.

7.Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w społeczności Agile.pl.

8.Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane podczas Rejestracji.

9.Administrator ma prawo w każdej chwili usunąć Użytkownika, jeśli ten rażąco i notorycznie zaniedbuje obowiązki oraz nie przestrzega zakazów wynikających z regulaminu.

§2  Obowiązki użytkownika.

1.Użytkownik ma obowiązek starać się, aby jego wypowiedzi były zgodne z ortografią oraz interpunkcją języka polskiego.

2.Użytkownik nie powinien umieszczać po sobie kolejnych postów, ale zawrzeć wszystko w jednym.

3.Do pisania postów nie wolno używać dużych liter – należy pisać jak w zdaniu.

4.Użytkownik nie powinien pisać nic nie wnoszących w dyskusję postów służących nabijaniu liczby postów – takie posty będą kasowane.

5.Użytkownik ma obowiązek szanowania opinii osób trzecich.

6.Użytkownik ma obowiązek pisać na temat. Wszelkie wypowiedzi nie związane z tematem będą umieszczane w dziale Offtopic.

§3  Zakazy.

1.Za każde złamanie zakazu użytkownik otrzymuje ostrzeżenie. Po trzech ostrzeżeniach użytkownikowi przyznawany jest Ban.

2.Zabronione jest używanie wulgaryzmów oraz pisania treści obscenicznych.

3.Niedopuszczalne są kłótnie, stosowanie wyzwisk oraz inne przejawy agresji oraz braku kultury osobistej.

4.Zabronione jest pisanie tekstów, które naruszą czyjąś wolność wyznania, orientację seksualną albo w jakiś inny sposób uwłaczają godności uczestników forum albo osób trzecich.

5.Zabronione jest umieszczanie linków do stron, zdjęć,  wypowiedzi, które propagują piractwo komputerowe, nielegalne treści, przemoc, nienawiść, faszyzm, komunizm, treści drastyczne, pornograficzne albo erotyczne.

6.Zabronione jest umieszczanie linków do plików na serwisach takich, jak rapidshare, filesonic, fileserve etc. Dotyczy to również linków do innych forów, na których takowe linki są podawane.

7.Zabronione są działania, które mogłyby wprowadzać w błąd innych użytkowników forum – np próby podszywania się pod administratorów, moderatorów albo innych użytkowników.

8.Zabronione jest  tworzenie w różnych działach takich samych wątków. Będą one uznawane za spam i usuwane. W szczególnych przypadkach użytkownik, który będzie się dopuszczał takiej czynności otrzyma Bana.

9.Użytkownik nie może posiadać ani posługiwać się więcej niż jednym kontem.

10.Zabronione jest zakładanie wielu fikcyjnych  kont w celu podbijania swoich postów.

§4. Postanowienia końcowe.

1.Właściciel portalu Agile.pl działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i nie udostępni ich osobom trzecim poza wyjątkami określonymi przepisami prawa.

2.Użytkownik w trakcie rejestracji automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

3.Regulamin i jego zmiany obowiązują od momentu opublikowania na stronie.

4.Właściciel Agile.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

5.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.