Share on Facebook Tweet it
Tag Archives: backlog

Prezentacja product backlog refinement

Product Backlog Refinement jest bardzo ważnym, ale często pomijanym elementem w metodologii Scrum.Product Backlog Refinement (PBR) czyli przegląd backlogu to spotkanie, w którym uczestniczą Product Owner, Zespół i Scrum Master. PBR odbywa się zazwyczaj pod koniec sprintu. Podczas spotkania omawiane są historie użytkownika o najwyższym priorytecie. Duże historie dzielone są na mniejsze. Product Owner przy […]

Read full story Comments { 20 006 }