Share on Facebook Tweet it
Tag Archives: kanban

Kanban, sprawdź co wiesz

Większa część środowiska IT zapytana o metodykę agile odpowiada automatycznie Scrum… Zapewne popularność ta wiąże się z bogatą ofertą szkoleniową i certyfikatami. Oto więc pierwszy nasz quiz, w którym możecie sprawdzić co wiecie na temat Kanbana.

Read full story Comments { 16 498 }