Share on Facebook Tweet it
Tag Archives: slider

Architekt 2.0

Architekt w środowisku agile może być przez purystów uważany za wroga nr 1 zwinnego programowania. Mimo tego wiele organizacji, szczególnie posiadających większą ilość współpracujących zespołów, bądź przechodzących na agile z bardziej tradycyjnych metodyk decyduje się, niebezzasadnie, na zachowanie pozycji architekta. Jeśli już ma być architekt, to będzie architekt agilowy! Zapomnijmy więc o architekcie, który charakteryzuje […]

Read full story Comments { 18 546 }

Scrum w dużych projektach

Czy da się stosować Scruma w projektach, w których uczestniczą dziesiątki czy nawet setki osób? Czy nad jednym projektem może pracować wiele zespołów scrumowych? Jak wygląda współpraca między zespołami? Ilu jest Product Ownerów, a ilu Scrum Masterów? Uwaga: Poniższe stwierdzenia traktować należy jako sugestie a nie twarde zasady. Scrum jest lekką metodyką, która ze względu […]

Read full story Comments { 15 968 }

Bloker na horyzoncie!

W dzisiejszym artykule chciałem przybliżyć tematykę blokerów. W procesie scrumowym, gdzie dążymy do maksymalnej transparentności, blokery mają nawet swoją własną kolumnę na dashboardzie. Jaki jest cel takiego eksponowania blokerów? Sprawa wydaje się jasna. Chcemy pokazać wszystkim to co nas blokuje, tak aby problemy w projekcie widoczne były na pierwszy rzut oka. Zastanówmy się nad tym […]

Read full story Comments { 20 701 }

Trudny czas zmian

Poniżej zamieszczam krótką relację z dyskusji „open space”, która miała miejsce podczas tegorocznej konferencji ACE w Krakowie. Moderatorem dyskusji była Petra Skapa. Tematem dyskusji były przeszkody i trudności napotykane podczas wdrażania metodyki Scrum. Postaram się sparafrazować uwagi, które były najbardziej podkreślane przez uczestników dyskusji. Chciałem w ramach tego wpisu tylko zaznaczyć problemy, bez sugerowania konkretnych […]

Read full story Comments { 18 247 }

Scrum – brakujący element

Ostatnio daje się zauważyć coraz większy entuzjazm związany z adopcją zwinnych metodyk przez mniejsze lub większe firmy informatyczne. Spośród tych metodyk najczęściej wybierany jest Scrum. Na ten wybór składają się przynajmniej dwa powody. Po pierwsze jest to metodyka najbardziej popularna, a co za tym idzie postrzegana jako najbardziej sprawdzona. Po drugie, mimo że jest to […]

Read full story Comments { 17 001 }

Łamanie zasad

Poniżej przedstawiam pierwszą metodę z cyklu pomysły na retrospekcję. Metoda ta to łamanie zasad. Łamanie zasad to ciekawy sposób na wykrzesanie innowacyjnych pomysłów z osób, które są już może trochę znudzone standardowymi lub powtarzającymi się pomysłami na retrospekcję. Metoda ta wyzwala kreatywne myślenie w osobach, które myślą w sposób sceptyczny, bądź nawet krytyczny. Przebieg procesu […]

Read full story Comments { 16 818 }