Share on Facebook Tweet it
Tag Archives: testowanie

Zwinne testowanie

Pomimo przeniesienia ciężaru testowania na testowanie automatyczne, część zespołów agilowych nadal w mniejszym lub większym stopniu stosuje testowanie manualne szczególnie w warstwie widoku. Jaki by nie był nasz sposób testowania warto wypracować pewien standard wewnątrz zespołu, tak aby testy pisane przez różne osoby nie odbiegały od siebie zbytnio jakością i charakterem. W większości przypadków testowanie […]

Read full story Comments { 20 269 }