Share on Facebook Tweet it
Tag Archives: transformacja

Trudny czas zmian

Poniżej zamieszczam krótką relację z dyskusji „open space”, która miała miejsce podczas tegorocznej konferencji ACE w Krakowie. Moderatorem dyskusji była Petra Skapa. Tematem dyskusji były przeszkody i trudności napotykane podczas wdrażania metodyki Scrum. Postaram się sparafrazować uwagi, które były najbardziej podkreślane przez uczestników dyskusji. Chciałem w ramach tego wpisu tylko zaznaczyć problemy, bez sugerowania konkretnych […]

Read full story Comments { 18 247 }